Een woord voor iedereen

Welkom!
Gebroken is de wereld waarin wij leven. Dat lezen en horen we dagelijks in het nieuws. Gebroken is ook ons bestaan. Wie heeft er nooit te maken met zorgen, ziekte en verdriet? Wat de oorzaak van die ellende is? Dat wij de relatie met God verbroken hebben en daardoor het kwaad over ons afgeroepen. Het Grote Wonder is nu dat God mensen redt uit de macht van de zonde, het kwaad waardoor wij zo ver van Hem verwijderd zijn. God is zo vol van genade en liefde dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde, onze Heere Jezus Christus. Door Zijn lijden, Zijn sterven en Zijn opstanding is de weg naar God weer open. Daardoor kunnen gebroken mensen weer uit de macht van de zonde worden verlost. Wilt u meer over deze Blijde Boodschap horen? Elke zondag, elke kerkdienst wordt dit goede nieuws verkondigd. In Nederland, en ver daarbuiten.

*Nieuw* Bijbelcursus
In 2021 zijn wij gestart met een eenvoudige Bijbelcursus met als titel: ‘Leer de Bijbel kennen’.
De cursus is speciaal ontwikkeld voor mensen die niet of nauwelijks iets van de Bijbel weten.
In vijf lessen wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

Les 1: Wat voor Boek is de Bijbel?
Les 2: Wie is God?
Les 3: Wie is Jezus?
Les 4: Wat gebeurt er als mensen over God en Jezus horen?
Les 5: Wie is God voor ons?

De cursus is laagdrempelig, eenvoudig en interactief van opzet.
Inmiddels is de cursus begonnen, maar reageer gerust.
Als er interesse is willen we zeker kijken of we deze kunnen herhalen of u op een andere manier kunnen helpen.